Hem   |   Kontakta  

Välkommen till Riitta och Gerry Tapper i Malmö

 

Startsida

Riitta Tapper

Gerry Tapper

Lekarbete

Psykoterapi

Handledning

Utbildning

Psykoterapi!

Psykoterapi söker man främst när man är missnöjd med något i sin livssituation. Det kan röra det egna sättet att vara och reagera, som påverkar relationen till andra människor. Det är vanligt att problemen tar sig uttryck i olika symtom, som ångest, nedstämdhet, tvångstankar och psykosomatiska reaktioner.

Psykoterapi är ett samspel mellan den som söker hjälp och psykoterapeuten, som skapar förutsättningar för att undersöka, förstå och bemöta problemen bakom symtomen. I detta samspel är viljan till ett reflekterande och en nyfikenhet på sig själv och på sina relationer till andra människor av stor betydelse.

Syftet med psykoterapi är att öka sin självkännedom och sin känsla av sammanhang i sin livssituation. Detta skapar förutsättningar för ett mer medvetet förhållningssätt både till sig själv och i relation till andra.

 

 

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Förstadsgatan 13  |  200 10 Malmö   |   mbjweb  |  © 2009-11-03