Hem   |   Kontakta  

Välkommen till Riitta och Gerry Tapper i Malmö

 

Startsida

Riitta Tapper

Gerry Tapper

Lekarbete

Psykoterapi

Handledning

Utbildning

Riitta Tapper!

Lekpedagog

Specialpedagog

Handledare i förskola, grundskola, gymnasieskola

Grundutbildning i psykoterapi

Medlem i Skolhandledarföreningen

Medlem i Föreningen Lekarbetspedagogik

Jag har arbetat med barn i behov av särskilt stöd under 13 år både i förskola och i grundskola. De senaste 10 åren har jag inriktat mig på lek som specialpedagogisk metod – lekarbete – med barn som behövt hjälp i sin känslomässiga och intellektuella utveckling.

Jag arbetar även med handledning till pedagogisk personal i förskola och grundskola.

Kontakt

telefon: 070-956 14 81 eller 040-796 80

e-post: riitta.tapper@telia.com.

 

Mer information om lek och lekarbete hittar du på:

www.lekarbetspedagogik.se

www.ur.se/lekalivet

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Förstadsgatan 13  |  200 10 Malmö   |   mbjweb  |  © 2009-11-14