Hem   |   Kontakta  

Välkommen till Riitta och Gerry Tapper i Malmö

 

Startsida

Riitta Tapper

Gerry Tapper

Lekarbete

Psykoterapi

Handledning

Utbildning

Utbildning!

Vi genomför återkommande utbildningar i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

Utbildning i Kälvestens intervju- och tolkningsmetod – diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet. Utbildningen ger kunskap om metodens teoretiska grunder och praktiska genomförande samt intervjuformulärets uppbyggnad, tillämpning och tolkning.

Vidarutbildning i tolkning av Kälvestens intervjumetod. Utbildningen ger teoretisk kunskap om personlighetsutvecklingen och om samspelet i parrelationer ur ett psykodynamiskt perspektiv.

Handledarutbildning i psykosocialt arbete – med inriktning på familjehemsverksamhet. Utbildningen syftar till att integrera teoretisk kunskap kring handledning med praktiska erfarenhet av att handleda ett familjehem.

 

 

 

 

 

 

www.tapper-ab.se  |  Leg Psykolog Tapper AB   |  Södra Förstadsgatan 13  |  200 10 Malmö   |   mbjweb  |  © 2009-11-03